Liên hệ với thẻ chip

  • contactless IC

    IC không tiếp xúc

      thẻ IC không tiếp xúc 14443 a Ngày nay, công nghệ thẻ tần số vô tuyến đang trở nên rất được mong đợi vì khả năng đọc từ xa, khả năng lưu trữ cao và các đặc điểm khác của nó. Nó không chỉ có thể giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa và thông tin mà còn có thể làm cho doanh nghiệp bán hàng và doanh nghiệp sản xuất kết nối với nhau, để nhận thông tin phản hồi một cách chính xác hơn, kiểm soát thông tin nhu cầu, tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. RFID ...