Thẻ kính Rfid

 • Rfid Glass Tag

  Thẻ kính Rfid

  Đặc trưng:

  1). Bản sắc duy nhất cho mỗi vật nuôi và vật nuôi.
  2). Kiểm soát xuất nhập.
  3). Vật nuôi bị mất có thể dễ dàng truy tìm lại chủ nhân của nó.
  4). Các bác sĩ thú y có thể lưu giữ hồ sơ sức khỏe của con vật.
  5). Dễ dàng cấy ghép và không ảnh hưởng đến động vật.
  6). Thích hợp để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.
  7). Cùng với phần mềm, thẻ RFID là thẻ cần thiết để quản lý động vật, vật nuôi hoặc vật nuôi gia đình.